Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Een rijke leeromgeving voor iedere leerling.

 

Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Op verschillende niveau's krijgen de leerlingen bij ons instructie in de groepen. De instructie bestaat uit basisinstructie, beperkte instructie of verlengde instructie. 

 

Alle leerlingen worden vaak en intensief besproken. Het contact met de ouders is kort en zijn betrokkken bij wat er speelt. Wanneer een leerling extra zorg nodig heeft, dan schakelt de leerkracht in overleg met de ouders onze intern begeleider in. Het team heeft goede contacten met externe deskundigen die weten hoe kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. 

ikc

  Onze onderwijsassistenten maken het mogelijk om meerdere 

  kinderen tegelijk te helpen. Zij werken met kleine groepjes of met 

  individuele kinderen, in of buiten de klas. 

 

  Wij werken nauw samen met het regionale amenwerkingsverband

  PassendWijs. De arrangementen van PassendWijs organiseren wij

  zoveel mogelijk in school.Meer informatie over PassendWijs is hier

  beschikbaar.

 

 Lees meer in ons Kwaliteits- en ondersteuningsbeleid  en in het  schoolondersteuningsprofiel van onze school

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren