Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Al sinds 1 augustus 2014 hebben wij de verantwoordelijkheid om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht.

Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld zelf niet in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen.

 

ikc

  Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te  

  plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  worden gedaan. Het Samenwerkingsverband "Rheden, Rozendaal

  en Ellecom'  is verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen

  van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. Hier kan de school

  terecht met specifieke zorgvragen over leerlingen.

 

  De schoolarts houdt een aantal malen per jaar spreekuur op school.

  Ouders en leerkrachten kunnen hier terecht met vragen over de

  gezondheid van de leerlingen. Bij logopedische problemen bij

  kinderen kunnen wij advies inwinnen bij de logopedische dienst van de gemeente Rheden.

 

 

  Lees meer in ons SOP 2017-2018 Dorpsschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren