Kennis-maken of inschrijven

Resultaten

Zelfstandigheid

Het is belangrijk om kinderen te leren dat ze zelf problemen oplossen. Zo krijgen ze het gevoel van zelfvertrouwen, van zelf invloed hebben op je omgeving en van gevoel voor verantwoordelijkheid. We hebben dit uitgebreid uitgewerkt in de structuur van onze school.

 

Wat zeggen onze leerlingen?

Leerlingen geven school gemiddeld een 7,9 op de vraag of school het beste uit het kind haalt. Ook zeggen ze zich veilig te voelen op school. 

 

Schooladviezen

 

De afgelopen jaren hebben de leerlingen van groep 8 de volgende schooladviezen gekregen:

advies

 

Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau aan waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen. 

 

Referentieniveau rekenen

rek

Referentieniveau taalverzorging

 

taal

Referentiesniveau lezen

lezen

Bekijk ook onze schoolpagina op www.scholenopdekaart.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren