Kennis-maken of inschrijven

Resultaten

Zelfstandigheid

Het is belangrijk om kinderen te leren dat ze zelf problemen oplossen. Zo krijgen ze het gevoel van zelfvertrouwen, van zelf invloed hebben op je omgeving en van gevoel voor verantwoordelijkheid. We hebben dit uitgebreid uitgewerkt in de structuur van onze school.

 

Het onderwijsaanbod is afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind en van elke groep. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind/groep nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.

 

De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?               ikc

 

Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?


Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
Wij richten ons niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Wij geven dit o.a. vorm door gedifferentieerd te werken en houden bij het dagelijkse werk rekening met de verschillende behoeften van uitleg.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren