Kennis-maken of inschrijven

Veiligheid op school

Om goede resultaten te kunnen bereiken en elk kind optimale ontplooiingskansen te kunnen bieden, moet de sfeer op het gehele IKC goed zijn. Ieder kind moet zich op zijn of haar gemak voelen, zichzelf kunnen zijn. Dit heeft dan ook onze bijzondere aandacht.

 

De Wet Sociale veiligheid op scholen verplicht schoolbesturen om te zorgen voor sociale veiligheid op hun scholen. De nieuwe wet heeft als doel kinderen en jongeren veilig op te laten groeien en geeft de taken en verantwoordelijkheden voor scholen en leerkrachten aan. Een sociaal veilige school heeft beleid vertaald naar concrete acties op de 6 onderwerpen. 

 

ikc

 

In de bijlagen van ons Schoolveiligheidsplan kunt u o.a. vinden:

- Protocollen fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie, discriminatie en  seksuele intimidatie    

- Pestbeleid en pestprotocol    

- Veilig internetgebruik, Cyberpesten en social media  

- Registratieformulier pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie  

- Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen  

- Beleidsplan en protocol ongevallenregistratie 

 

Lees meer in ons veiligheidsplan.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren