Kennis-maken of inschrijven

Talentontwikkeling

Binnen ons IKC dagen we kinderen uit om hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen. We stemmen ons onderwijs af op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Hierbij staat levensecht leren centraal, kinderen leren vaardigheden die ze nodig hebben voor hun toekomst.

We passen verschillende werkvormen toe en het leren vindt overal plaats: in het klaslokaal, op het leerplein, op het schoolplein, buiten school (excursies, bibliotheek, Technoplaza,VO, enz.) en natuurlijk thuis.

 

Talentontwikkeling staat voor:

  • jezelf ontwikkelen
  • je talenten gebruiken of ontdekken
  • samenwerken 
  • eigenaar zijn van je eigen leerproces.

 

Op IKC Dorpsschool Rozendaal stimuleren we een actieve leerhouding, de verantwoordelijkheid van leerlingen en geven we kinderen de ruimte om zichzelf te zijn. 

                                 

We willen kinderen laten uitblinken in datgene waar ze goed in zijn. Daarnaast richten we ons onderwijs/opvang zo in dat we kinderen prikkelen om ook nieuwe talenten te ontdekken bij zichzelf.

  • Met uitdagende werkvormen en eigentijdse methodes stimuleren we kinderen actief mee te doen. Door regelmatig te evalueren en duidelijke doelen te stellen (zowel op groeps- als op individueel niveau) worden kinderen de baas over hun eigen leerproces. Dat maakt dat ze actief meedenken en -doen.
  • Ouders/verzorgers worden actief betrokken bij diverse IKC-activiteiten. 
  • We leren kinderen van jongs af aan dat zij allemaal een steentje bijdragen binnen ons IKC. Door ze te laten ontwikkelen tot een zelfstandige leerling die verantwoordelijkheid neemt, kan geven en kan dragen en effectief kan samenwerken met anderen. Wanneer we samen leren, werken en spelen heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. We leren van en met elkaar!

                                       c

 

Regelmatig organiseren we een Klasse-podium. Iedere groep presenteert één keer per jaar hun talenten en datgene wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. Bij deze voorstelling zijn alle leerlingen aanwezig en zijn de ouders van de betreffende groep tevens van harte welkom. De data van onze Klasse-podium staan vermeld in onze jaarkalender.

 

We organiseren elk jaar een projectweek voor onze leerlingen. Een thema staat centraal en kinderen maken d.m.v. een breed aanbod van activiteiten kennis met allerlei verschillende talenten. Hierbij maken we mede gebruik van de talenten van onze teamleden en ouders/verzorgers binnen ons IKC. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren