Kennis-maken of inschrijven

Ons onderwijs

De groepen 1/2 zijn ingedeeld in heterogene groepen, dit wil zeggen dat kinderen in de leeftijd van 4/5/6 bij elkaar in een groep zitten. Het spelend leren staat centraal in deze ikcontwikkelingsfase. De inhoud van het onderwijs wordt thematisch aangeboden.
De groepen 3 t/m 8 zijn gegroepeerd naar leeftijd. Zij werken met programma's en methoden.


Zelfstandig werken onder begeleiding is een belangrijke werkvorm op onze school.

Vanaf groep 5 werken alle kinderen met een laptop. Op de laptop bieden wij de leerlingen verwerkingsstof aan die aansluit op de bestaande lesmethoden zoals wij die gebruiken binnen ons onderwijs. In onze IKC-gids kunt u meer lezen over de gebruikte methodes op IKC Dorpsschool Rozendaal. 

                                                                         

Lees meer in ons Ambitieplan IKC Dorpsschool Rozendaal

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren