Kennis-maken of inschrijven

Privacy

Op IKC Dorpsschool Rozendaal gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.          

                                                                                                              ikc

 

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het gezamenlijk privacyreglement van Scholengroep Veluwezoom. Hierin staat beschreven hoe de school en de stichting omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Om toezicht te houden op de naleving van de privacy is er voor de gehele Scholengroep een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Bij hem kunt u te recht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. Tevens kunt u terecht bij  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren