Kennis-maken of inschrijven

De verkeerssituatie

De verkeerssituatie rond scholen bij haal-/brengtijden zijn vaak onoverzichtelijk en gevaarlijk. Samen met u willen we er graag voor zorgen dat de verkeerssituatie bij ons gebouw wel een veilige is. 

                                                                                            pl

* De weg die is aangelegd rond ons gebouw is een

  gewone openbare weg met daaraan een kleine 50

  parkeerplaatsen voor ouders. Deze weg is

  tweerichtingsstraat, maar wij zouden hier graag samen

  met u een voorkeursroute van maken.

* Het verzoek is dan ook om met de auto vanuit de A

  Akkerlaan aan te komen rijden en weer weg te rijden

  via Kapellenberglaan (blauwe pijlen op kaart)

* Kinderen en ouders die op de fiets komen vanuit de

  Akkerlaan of via het pad Schelmseweg(oranje op

  kaart) gaan naar fietsenstalling 1.

* LET OP: het fietspad vanaf de Schelmseweg gaat

  over de doorgaande weg Akkerlaan heen/verder.(geel

  gearceerd naast fietsenstalling 1). Fietsen hebben

  daar voorrang op het autoverkeer. Matig dus uw

  snelheid als u door de wijk heen rijdt en ons IKC

  nadert.

* De eerste tijd zal het voor alle verkeersdeelnemers te

  voet, fiets of auto zoeken zijn en kunnen mensen

  plotseling iets anders gaan doen dan verwacht, houd

  dus rekening met elkaar.

* Aangezien er genoeg parkeerplaatsen aanwezig zijn

  verzoeken wij u niet midden op straat te stoppen om

  uw kind uit de auto te laten stappen, maar gewoon

  een parkeerplek te zoeken. 

* Parkeren op de Kappelenberglaan is toegestaan

  maar alleen op de weg zelf, dus niet half op de stoep.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren